Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Čtěte blog > Jak investovat v současné době?

Jak investovat v současné době?Jak investovat v současné době?

Centrální banky signalizují, že klíčové úrokové sazby v hlavních měnách zůstanou po velmi dlouhou dobu na extrémně nízkých úrovních. S výnosy do splatnosti pod jedním procentem jsou globální dluhopisy v současné době neatraktivní. Jak tedy lze v pětiletém horizontu dosáhnout přiměřeného výnosu?

Akcie zůstanou i nadále základním pilířem investic pro vyvážená a na růst orientovaná portfolia, i když současné ceny dosahují nových maxim a v určitých segmentech vládne vyloženě euforie. Současná expanzivní měnová a fiskální politika žene neustále ocenění nahoru, a tak P/E ratio globálních akcií na úrovni kolem 25, vypočtený na výnosech za posledních 12 měsíců, vypadá na první pohled vysoko, ale je třeba jej uvést do správné perspektivy. Stále se rovná zhruba 4 % výnosu – což je hezká riziková prémie ve srovnání s nízkými výnosy nabízených dluhopisů.

A co více, i v pandemickém roce 2020 dosáhly globální společnosti rentability vlastního kapitálu ve výši 8 %, což naznačuje pozoruhodnou odolnost ekonomik. Vyhněme se ale tedy příliš mechanickému přístupu k akciím. Například pomocí jednoduché hodnotové strategie si můžeme koupit koš levných akcií. Nicméně, to bude zahrnovat mnoho titulů, které mají tak nízké ceny oprávněně, a u kterých nelze očekávat, že by mohlo dojít v průběhu delšího horizontu k jejich oživení.

Například se dá očekávat, že tradiční banky již nebudou dosahovat vynikající návratnosti kapitálu, jaké kdysi dosahovaly. Energetický sektor čelí v současné době obrovským transformačním nákladům. Výrobci IT hardwaru jsou schopni dosáhnout pouze nízkých marží a jsou často zaměnitelní. Farmaceutické společnosti bez slibného vývoje a nových preparátů nebo dobrých akvizičních dovedností nemusí zaručit odpovídající růst do budoucna. Je proto žádoucí využití selektivní přístup – hledat silné obchodní modely, dobré tržní pozice, cenovou sílu, nepřerušený růst a slušné rozvahové poměry – jinými slovy kvalitu. Od této strategie ale v minulosti hodně investorů ustoupilo a šli cestou růstového investování.

Nemovitosti také slibují přiměřené výnosy, i když jsou často vnímány jako jeden z poražených v rámci současné digitalizace. Maloobchodní sektor již nějakou dobu čelí strukturálním změnám v důsledku přechodu k online maloobchodu, a tak maloobchodní prostor se i nadále dostává pod tlak. Kancelářské prostory také nyní stlačuje nucený přechod na domácí kancelář. Pozitivní aspekty bychom však neměli přehlížet. Například maloobchodní nemovitosti ztratily sice významnou váhu na trhu a slevy na účetní hodnotě mohou znamenat zajímavé ceny pro další období. Některé skupiny zaměstnanců budou pokračovat v práci z domova i nadále, a tak druhou stranou mince může být i zvýšená poptávka po soukromém bydlení. Je také pravděpodobné, že po letech smršťování se prostor potřebný na jednoho zaměstnance opět bude zvětšovat. Kromě toho existuje rostoucí segment globálních nemovitostí, který těží z digitalizačního megatrendu, jako jsou logistické centra, datová centra a infrastruktura mobilní komunikace.

Hodnocení investic se často zaměřuje hlavně na aspekty na straně poptávky. Zejména u nemovitostí jsou však stejně relevantní ale i očekávání budoucí nabídky. Mnoho projektů nebude realizováno bez dostatečné podpory dostatečného kapitálu. A rozhodující roli pro budoucí výhodnost výstavby nemovitostí bude hrát také požadovaný minimální rozdíl mezi čistými výnosy a celkovou úrovní úrokových sazeb na trhu.

Období nízkých úrokových sazeb, které zde asi zůstane dlouhodobě, dává také zlatu dobré vyhlídky na další zář. Pokud bude stále považováno za alternativu k papírovým měnám, lze stejně jako nyní i v budoucnu vidět, že centrální banky nedokážou libovolně zvyšovat nabídku tohoto kovu. Proto zlato poskytuje stále ochranu před inflací a stabilitu v krizi. Nízké úrokové sazby ale neznamenají pouze nedostatek výnosů i zde, a příspěvek k diverzifikaci portfolia z této třídy aktiv bude v budoucnu tedy nižší, což znamená, že je třeba hledat i jiné zdroje návratnosti.

Kromě tradičních tříd aktiv zajišťují vhodnou alternativu například investice založené na pojištění. Je tak možná diverzifikace výnosů i využitím tohoto aktiva, které je obzvláště atraktivní po nedávném zvýšení pojistného. Samozřejmě flexibilní, tržně neutrální strategie také zvyšují robustnost portfolia v obtížných tržních fázích.

Bylo by odvážné tvrdit, že existují mnohem výnosnější a zajímavější investiční nápady, než kolik je k dispozici peněz na trhu k investování. Nicméně s rozumným investičním mixem aktiv se investorům v mnoha scénářích bude dařit stále dobře.