Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Čtěte blog > Udržitelné investice - transparentnost je nutná

Udržitelné investice - transparentnost je nutnáUdržitelné investice - transparentnost je nutná

Pro soukromé investory je stále obtížné pochopit, jak udržitelná jednotlivá investice ve skutečnosti je a jak jejich vlastní investování ovlivňuje životní prostředí a společnost. Kritéria ESG – E (environment) je zkratka pro životní prostředí, S (social) pro sociální prostředí a G (governance) pro dobrou správu a řízení společností – se staly etablovanými metrikami hodnocení ve finančním odvětví. Pro neprofesionálního investora však není přístup k těmto údajům snadný, a proto transparentnost hraje klíčovou roli v rozvoji udržitelného investování.

Ačkoli se o udržitelné investování začíná zajímat stále větší počet investorů, do tohoto segmentu zatím není angažováno tolik lidí. Je to hlavně proto, že často chybí nezbytná transparentnost, nebo jinými slovy snadno dostupné informace. U soukromých investorů obvykle není okamžitě zřejmé, zda akcie, které drží, jsou ve společnostech, které svými produkty podporují udržitelný rozvoj, nebo zda je tomu přesně naopak. Je možné, že investoři, kteří přispívají na výzkum rakoviny z přesvědčení, současně investují do společností, jako jsou producenti tabáku, aniž by o tom věděli.

To samozřejmě znamená, že investují způsobem, který je v rozporu s jejich osobním přesvědčením a je pravda, že toto se stává docela často. Proto je důležité, aby se finanční instituce staly transparentnějšími a aby byl překonán problém způsobený nedostatkem informací. Pokud se investorům sdělí fakta o možných dopadech jejich investic, budou připraveni podle toho jednat.

Málokdy potkáme investory, kteří záměrně a konkrétně investují do společností, které mají obrovský negativní dopad na klima a životní prostředí nebo jejichž produkty způsobují značné škody na zdraví.  Proto je tato transparentnost nezbytná, aby bylo možné sladit investice s hodnotami dané osoby.

Získání transparentnosti opravdu není snadné. Na rozdíl od institucionálních investorů, kteří získávají informace od specializovaných poskytovatelů údajů, nemají soukromí investoři tento druh přístupu, aby zjistili, jak udržitelné je jejich portfolio, pokud jim to jejich banka či obchodník s cennými papíry neposkytne, či pokud si informace nenajdou na internetu.

Aby mohla být informace ale spolehlivá, musí být data o společnostech vysoce kvalitní a spolehlivá. Dobrou zprávou je, že v posledních letech došlo v oblasti kvality dat k pozitivnímu vývoji.

Takto se investoři mohou vyhnout investicím, které jdou proti jejich osobním hodnotám nebo jsou z hlediska udržitelnosti kontroverzní. A to nejen z morálních důvodů. Udržitelné investice jsou také atraktivní z hlediska návratnosti Koneckonců společnosti, které jednají bez ohledu na obrovské škody na životním prostředí způsobené během jejich výrobního procesu, nepoškozují pouze lidi a životní prostředí, ale také svoji pověst a návratnost. Na druhou stranu je díky datům možné konkrétně vybrat investice, které přispívají k řešení globálních výzev. Pokud by byla pro investora například důležitá ochrana klimatu, můžete selektivně investovat do společností, které svými produkty přispívají k přechodu na čistou energii. Tyto společnosti mohou pak v delším horizontu nabídnout obrovský růstový potenciál.

Kromě výhod pro lidi a životní prostředí je vyšší návratnost jednou z hlavních výhod udržitelného investování. Mylná představa, že udržitelné investování znamená obětování výnosů, byla již dávno odhalena. Mnoho studií ukazuje, že udržitelnost přináší jasné finanční výhody. Zohlednění kritérií udržitelnosti bude pro úspěšné investování stále důležitější. Dlouhodobé trendy navíc tak nabízejí atraktivní investiční příležitosti.

V minulém roce například Evropský Parlament a Rada EU přijaly nařízení o zveřejňování informací o udržitelnosti v odvětví finančních služeb („Nařízení o zveřejňování informací“ nebo „SFDR“). Nařízení je již v platnosti a používá se již od 10. března 2021. Toto nařízení stanoví harmonizovaná pravidla pro účastníky finančního trhu a finanční poradce, jež se týkají transparentnosti, pokud jde o začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a zohledňování nepříznivých dopadů na udržitelnost do jejich postupů a o poskytování informací souvisejících s udržitelností ve vztahu k finančním produktům v odvětví finančních služeb Evropského hospodářského prostoru. Působnost Nařízení o zveřejňování informací je extrémně široká a zahrnuje velmi širokou škálu finančních produktů (např. subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (standardní fondy), alternativní investiční fondy, penzijní produkty a plány, atp.) a účastníků finančního trhu (např. v EU licencované správce portfolií a finanční (investiční) poradce).

Na českém trhu již na toto nařízení například zareagovala společnost Amundi, která již uplatňuje toto nařízení a integrovala svá vlastní pravidla do procesu rozhodování o investicích pro portfolia svých klientů zahrnujících i faktory udržitelnosti a rizika vztahující se k udržitelnosti.

Také naše společnost, nabízející komplexní finanční poradenství pro své klienty, nyní přistupuje k tomuto nařízení a zavádí obdobná pravidla do procesu výběru vhodných nástrojů a investic v rámci svých doporučení a sestavení u některých investičních portfolií.

Samozřejmě vždy jsme odkázáni stejně jako ostatní hodnotitelé na data třetích stran, a tak existuje stále jisté riziko, že údaje poskytnuté hodnocenými společnostmi mohou být neúplné, nepřesné či nedostupné a tím pádem i naše rozhodnutí může být nesprávné či zkreslené.

Je třeba ale stále mít na zřeteli i to, že takto sestavená portfolia mohou využívat užší okruh možných investičních nástrojů a budou fungovat odlišně ve srovnání s podobnými portfolii, která neimplementují tato pravidla odpovědného investování a kritéria ESG.

Pokud nyní řešíte přizpůsobení Vaši investiční strategie tomuto rostoucímu trendu odpovědného investování a uvažujete nad vhodnou alokaci Vašich aktiv, jsme připraveni s Vámi nad tímto tématem dále diskutovat a navrhnout pro Vás vhodná a spolehlivá řešení. Rádi si Vás vyslechneme a vše s Vámi podrobně rozebereme. Objednejte se s důvěrou přes on-line konzultace, či zavolejte nebo napište na náš email.

A na závěr jen malý tip, kde můžete již nyní najít informace týkající se ESG dle nařízení SFDR. Informace o tom, jak se pro konkrétní finanční produkt zohledňují požadavky podle SFDR, naleznete ve statutu fondu, případně ve smlouvě nebo v příslušných informacích pro zákazníky. Podrobnosti o tom, jak (i) je dosažení environmentálních nebo sociálních záležitostí uplatněno v rámci investiční strategie finančního produktu, nebo (ii) zda má tento produkt jako svůj investiční cíl udržitelné investování, jsou uvedeny ve statutu fondu nebo ve smlouvě a/nebo v příslušných informacích pro zákazníky. Věřme, že se brzy již budeme moci všichni rozhodovat přesně a odpovědně.


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů