Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Čtěte blog > Vliv pandemie na plánování nástupnictví

Vliv pandemie na plánování nástupnictvíVliv pandemie na plánování nástupnictví

Pandemie COVID-19 se stala budíčkem pro nejbohatší vrstvu investorů a majitelů. Kromě znatelných ekonomických otřesů již tak pro mnohé problematický pojem nástupnictví znamenal pro mnohé majitele rodinných firem, aby otevřeli otázku nástupnictví a aktualizovali své plány.

Podívejme se na plánování nástupnictví v rodinné firmě z pohledu výzev, které je třeba překonat, a nových faktorů, které je třeba zvážit v době covidové a brzy i post-covidové.

Hlavní výzvy pro plánování nástupnictví v rodinné firmě

Pro většinu majitelů rodinných firme je plánování nástupnictví vždy poměrně citlivým tématem. To není samozřejmě vůbec překvapivé, protože koncept vypořádání dědictví jde ruku v ruce se smrtí, mezigenerační důvěrou a mocenskými posuny. Někteří majitelé se tedy této otázce věnovali jen částečně, jiní ji zcela ignorovali. Bezprecedentní události globální pandemie však působily jako šplouchnutí studené vody, což vedlo rodinné firmy a především majitele k přehodnocení jejich přístupu.

Diskuse o předávání nástupnictví je mnohdy náročná a vedena na několika úrovních a nad mimo rámec sentimentu. Počínaje neustálým přehodnocováním celkové strategie a její implementace, až po najímání špičkových odborníků, kteří plán nástupnictví uvedou do praxe. Mnohdy navíc i mezigenerační konflikt přidává benzín do ohně, protože pro mladou generaci je často obtížné pochopit předchozí postupy a organizační mechanismy a způsob řízení ve společnosti.

Efektivní plánování nástupnictví v rámci rodiny je vždy složité a spojené s mnoha faktory a názory, které je třeba vzít v úvahu. Jak ukazuje praxe, mnoho rodinných firem a kanceláří zaměstnává celá oddělení odborníků, kteří sledují relevantnost postupů plánování nástupnictví a vyzývají rodinu, aby schválila nezbytné změny, kdykoli by mohly nastat. Není nutné říkat, že může trvat hodně času a úsilí, aby se všichni dostali na stejnou linku uvažování, a tak mnoho času zabírá přesvědčit je, aby změnili názor a způsob uvažování.

Ale jak ukazuje rychle se rozvíjející pandemie, není vždy dost času na informovaná rozhodnutí. To znamená, že rodinné firmy a kanceláře musí předem vyvinout akční strategie tím, že provedou mnohdy nemožné a musí očekávat neočekávané. Jedním ze způsobů, jak takový obtížný úkol splnit, je zvážit novou realitu, kterou přinesl koronavirus, ze všech úhlů.

Jak by tedy rodinné firmy měly uvažovat po pandemii

Krize související s koronavirem ovlivnila každého jednotlivého investora a rodinnou firmu odlišně. Z velké části kvůli variacím preferencí v investičních třídách. Tímto způsobem byli ti, kteří sázeli například na digitální média, zdravotnictví a rezidenční nemovitosti, před zasažením pandemie, schopni překonat bouři s minimálními nebo žádnými ztrátami ve srovnání s investory, kteří upřednostňovali odvětví pohostinství a dopravy.

Podle zkušených investorů včasné přerozdělení aktiv slouží jako nástroj číslo jedna proti účinkům globální nejistoty. Rodinné firmy a investoři musely jednat a jednat především rychle. Naštěstí, podobně jako v poslední krizi předchozího desetiletí, se trh automaticky proměnil i ve velmi výhodné prostředí pro každého, kdo měl prostředky k přechodu mezi třídami aktiv. Snížené úrokové sazby představovaly desítky slibných, daňově efektivních příležitostí, což investorům a rodinným firmám umožnilo zvolit nejoptimálnější a nejvýnosnější cesty pro své portfolio majetku.

Ale navzdory nízkým sazbám a finančnímu zisku se ukazuje na druhém místě touha po abstraktnějších hodnotách, jako je například lidské spojení. „Rodina“ je první slovo v „rodinném bohatství a děsivá realita globální zdravotní krize dokázala bohatým investorům připomenout tento jednoduchý fakt. A zatímco se na jedné straně některé rodinné firmy dobře přizpůsobily novým okolnostem, jiné se potýkaly s tím, že spolu trávily více času, než na co byly a jsou zvyklé. To znamená, že efektivní plánování nástupnictví je pouze částečně o organizaci aktiv, a hlavně o znovuobjevení osobních vazeb.

Nalezení nejúčinnějších řešení pro plánování nástupnictví

Výzvy, které přináší globální pandemie, jsou jedinečné, a nalezení nejlepších způsobů jejich řešení jsou zcela zásadní. Například většina mezigeneračních sporů souvisí s nedostatečnou komunikací a s ní i s nedostatečným porozuměním vizím toho druhého. Nejpřímější náprava vede v tomto případě pro kohokoli v rodině přes otevřenou komunikaci a upřímný rozhovor. Využití psychologického poradenství během tohoto procesu se může stát velkým přínosem pro jasné, přímé a zároveň srdečné interakce.

Ústředním tématem jakékoli efektivní strategie plánování nástupnictví v rodinné kanceláři je soucit. Předávání otěží moci, přijímání odpovědnosti a kompromisy jsou všechno záležitosti zvýšené emoční přitažlivosti. Starší vůdci se musí smířit s tím, že za kormidlem nezůstanou navždy. Současně musí jejich nástupci pochopit význam odpovědnosti, která jim byla svěřena. Ve skutečnosti by mohlo mít smysl odložit finanční plánování stranou, dokud se rodinným příslušníkům nepodaří vyrovnat se se svými pocity a nastolením vize pro budoucnost rodinného podniku.

Správná komunikace je univerzálním nástrojem v rodinných firmách. Výměnou názorů a myšlenek si členové rodiny i jejich poradci mohou vytvořit účinnou a spolehlivou strategii. Protože i když hlava rodiny nemá v úmyslu opustit svůj post v nejbližší budoucnosti, prozíravé myšlení do budoucnosti vždy prospěje bohatství celé rodiny. Investice zejména do inovací a využití nových generačních postupů jsou vynikajícími metodami pro moderní způsoby alokace aktiv a vedou k silnému spojením mezi generacemi.

A konečně, klíčem k nejúčinnějšímu plánování nástupnictví v rodinné firmě, ať už během pandemie nebo v normálních dobách, je uvědomit si složitost rodinného ducha a majetku každé rodiny. V ideálním případě bude mít rodinná firma interního odborníka pro každou část svého bohatství, od základních kapitálových investic až po luxusní položky portfolia. Tímto způsobem, bez ohledu na závažnost konkrétní krize, bude mít rodina vždy nejrychlejší a nejvhodnější odpověď na jakoukoliv otázku spojenou se správou majetku.

Rodinné firmy po celém světě čelí jedinečnému souboru výzev způsobených pandemií. Již tak choulostivé téma plánování nástupnictví se stalo ještě více emocionálně náročným, když se změnilo z důležitého na klíčové téma přežití rodinného bohatství. Je třeba proto vzít si poučení od těch, kteří zvládli krizi tím, že se přizpůsobili novému normálu, zlepšili komunikaci a zesílili s rozšířením svých obzorů.


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů