Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Čtěte blog > Bitcoiny, vzácné a zlaté mince – která z těchto „mincí“ může být pro vás ta nejvhodnější?

Bitcoiny, vzácné a zlaté mince – která z těchto „mincí“ může být pro vás ta nejvhodnější?Bitcoiny, vzácné a zlaté mince – která z těchto „mincí“ může být pro vás ta nejvhodnější?

Jak již jsme zmínili v minulém článku, finanční trhy se snaží zotavit z náročného a bouřlivého období spojeného s pandemii COVID-19. S předzvěstí jejího ústupu se však objevují další nová rizika a problémy, vedoucí opět k vysoké volatilitě na finančních trzích. Můžeme tak předpokládat další nestabilní období, nově spojené s bezprecedentními globálními ekonomickými stimuly a růstem úvěrů do všech oblastí ekonomiky. Brzy ale možná narazíme na tvrdou realitu růstu inflace a úrokových sazeb, a to v té míře, že dluhová služba bude pro státy i občany neúnosná. Všechny současné stimuly mohou vést k neudržitelnosti takto uměle se zotavujících se ekonomik a mnohé centrální banky a státy zhoršující situace povede k nutnosti sáhnout po zvýšení úrokových sazeb, aby udrželi inflační tlaky pod kontrolou, což ve svém důsledku může mít neblahý vliv i na ceny mnohých finančních aktiv.

A když se finanční trhy stávají více volatilní a nečitelné, pak nekorelovaná hmotná aktiva znamenají mnohdy pro investory „let do bezpečí“. Kvůli zvýšené úrovni nejistoty v současném klimatu již proto nyní zaznamenáváme, že někteří investoři zvažují a zvyšují alokace v alternativních investičních nástrojích, jako jsou kryptoměny, vzácné a zlaté mince, další komodity, umění či sudy vín či whisky.

Diskusi jistě umocňuje i skutečnost, že existuje relativně málo alternativních investičních nástrojů, které jsou obecně považovány za „bezpečné“. Tato kategorie nabízí rozmanité možnosti, od soukromého kapitálu nebo rizikového kapitálu, přes zajišťovací fondy až po nemovitosti, a právě i komodity.

Otázkou pak tedy zůstává, která z těchto aktiv bude tou pravou alternativou do vašich portfolií, a to jak ve vztahu k vaši situaci a potřebám, a to nejen z pohledu ochrany proti nepříznivým dopadům a zajištění proti inflaci, ale i jako příležitosti pro zhodnocení a celkový užitek v diverzifikaci portfolia a či vůbec tato možnost dává smysl.

Níže tedy nabízíme krátký přehled „mincí“, aktiv nyní tak často zmiňovaných i u investorů, kteří byli k těmto nástrojům dříve skeptičtí.

Vzácné historické mince

Sbírání finančních artefaktů různých civilizací je velmi žádané již více než 2000 let, od doby, kdy bohatí Římané sbírali řecké mince až do současnosti. Reprezentují zrod jednotlivých ekonomik, jejich svrchovanosti a rozvoje, sledují po celou dobu významné události v celé historii jednotlivých národů. Jsou proto žádané rozsáhlým polem sběratelů a investorů napříč celým světem.

Existuje špičková omezená nabídka vzácných mincí různých států, u kterých není z minulosti známo, že by tyto historické artefakty zaplavovaly trh, protože bohatí sběratelé nejsou většinou ochotni ani nuceni prodávat za horší ceny než za jaké nakupovali. Kromě toho zde, stejně jako i v jiných sběratelských oborech existuje velká soutěživost mezi sběrateli, kteří chtějí vlastnit ty nejlepší a nejvzácnější mince či celé sady mincí na trhu. A tak tento trh s vášní a extrémně dlouhou dobrou pověstí, stabilitou a kontinuálním cenovým zhodnocením, láká mnohé investory k tomu, aby tato vysoce vyhledávaná aktiva drželi jako dlouhodobou investici a v rámci strategie ochrany svého bohatství.

Trh se vzácnými mincemi těží samozřejmě s postupující dobou také z mnoha technologických vymožeností a inovací, ať přes lepší katalogizaci, zavedení různých certifikačních autorit a nových ověřovacích postupů, až přes možnost získat rychlé a ucelené informace na internetu napříč celým světem. V posledním desetiletí tak dochází k masivnímu nárůstu poptávky po vzácných mincích, především v USA, která se během pandemie ještě zvýšila, protože bohatí investoři mají více času věnovat se svým zájmům a „soutěžit“ jinde než ve svém podnikání. Mohou tak vlastnit ucelené sbírky a portfolia mincí. Vrcholem tohoto trhu v současné době jsou tak bohatí a sofistikovaní sběratelé a investoři, kteří si mohou dovolit vlastnit portfolia v řádu i několika desítek milionů korun.

Bezprecedentní fiskální a měnové stimuly spolu s omezenou nabídkou vzácných mincí tak tato aktiva i díky nerovnováze nabídky a poptávky řadí jako vynikající nástroj zajištění proti inflaci. Pro svou nízkou volatilitu a vysokou bezpečnost se tak stávají i bezpečným diverzifikačním prvkem do portfolií pro všechny, kteří hledají nástroj pro zajištění inflace, pragmaticky na základě historických dat o zhodnocení za více jak stoletou historii.

Certifikace a další metody ochrany proti padělání přinášejí investorům velkou jistotu při investování. Navíc malá hmotnost, lehkost přepravy a téměř nulové požadavky na vykazování vlastnictví těchto aktiv je činí extrémně soukromými a dávají tak další skvělý argument pro uchování bohatství mimo bankovní a regulační systém a v případě finanční krize či nástupu digitální ekonomiky.

Shrňme tedy pět hlavních bodů pro rozhodování, zda zahrnout tato historická aktiva do portfolií.

Ochrana hodnoty

Vlastnění vzácných mincí je časem prověřeným prostředkem uchování bohatství. Vysoká asymetrie nízké nabídky a vysoké poptávky dává pozitivní výhled na další zhodnocení. Vhodné do portfolií, ve kterých bude tvořit malé procento z celkového portfolia. Navíc je zde nutný předpoklad dlouhodobé držby tohoto aktiva. Není vhodné pro krátkodobou likviditu.

Dlouhodobý růst portfolia

Kromě zachování hodnoty vzácné mince prokazují stabilitu a konzistentní cenový růst více jak sto let. Zájem po luxusních aktivech, silný růst výnosů v posledních desetiletích, a chuť investorů držet tato aktiva delší dobu přináší omezenou nabídku a nízkou dostupnost, a to vede k dalšímu růstu cen.

Vhodné tedy i jako bezpečné aktivum, které zvyšuje kontinuálně hodnotu, často i s vyššími výnosy než jiná hmotná aktiva. Není ovšem vhodné pro ty, kdo hledají rizikové investice s vysokými výnosy a rychlou návratností.

Vlastnění skutečných aktiv

Ve stínu rostoucích ekonomických stimulů a záchranných programů vlád, zvyšující se nabídky peněz roste zájem investorů vlastnit hmotná aktiva, která je ochrání před inflací. Jednoduchost ověření pravosti, transparentnost, on-line informace a další technologie přináší vyšší jistotu a pohodlí pro investory napříč celým investorským spektrem. Vhodné do portfolií investorů, hledajících dlouhodobou ochranu proti inflaci. I přes zjednodušení nákupu, určeno spíše více zkušeným investorům či správcům portfolií, kteří dokážou na trhu najít správná řešení a příležitosti.

Ochrana osobních údajů a přenositelnost

V době globálních nejistot, kybernetických hrozeb jsou investoři ochotni si připlatit za aktiva přinášející vyšší soukromí a bezpečí. Trh mincí je samoregulační a transakce mohou zůstat zcela soukromé. Díky tomu je proces nákupu, vlastnictví a prodeje velmi rychlý, nenápadný a pohodlný. Zatímco ostatní reálná aktiva mohou vyžadovat značné náklady na údržbu nebo skladování s dopadem do čistého zisku, náklady na držení vzácných mincí jsou diametrálně nižší. Navíc spojeno s extrémně jednoduchou přepravou. Vhodná tedy do portfolií, kde chybí přenosná hmotná aktiva, použitelná následně v složité situaci investora. Není ovšem vhodné vkládat do portfolia, pokud nám vyhovují jen tradiční finanční investice a nástroje.

Diversifikace

Na trh mincí má malý dopad jak geopolitická situace, tradiční finanční trh i zpravodajský 24hodinový cyklus. Navíc nesouvisí se spotovou cenou zlata či stříbra. Trh vzácných mincí si vede dobře v dobách recese i v době „černých labutí“. Vhodný proto do portfolií jako nekorelující prvek se stabilním růstem s minimální volatilitou. Ovšem ne všichni chtějí mít širokou diverzifikaci svého portfolia a sledovat další typ aktiv.

Samozřejmě zaměření se na tyto investice vyžaduje spolupracovat s renomovaným prodejcem, který má přehled o cenách a dokáže ověřit pravost mincí.

Zlato, zlaté mince

Existuje mnoho způsobů, jak se podílet na trzích se zlatem (a defacto i stříbrem), z nichž některé zahrnují vlastnictví akcií těžební společnosti, futures kontrakty na komoditních burzách, ETF nebo fyzické vlastnictví. V tomto rozsahu lze tedy zlaté cihly vlastnit jako digitální aktivum (podobně jako Bitcoin), tak jako fyzické aktivum (jako vzácné mince).

Mnozí investoři provádějí malou alokaci zlata jako diverzifikovanou investici. Celosvětově se uznává, že zlato je v době velké nejistoty, jako je Velká recese z let 2007–2009 nebo současná globální pandemie korona virů, nekorelovaným aktivem přinášející únik do bezpečí. Spotová cena zlata je však také velmi nestálá, podobně jako Bitcoin, a cena by se může pohybovat výrazně níže v závislosti na úrovni vstupu investora na trh.

Hodnota amerického dolaru, stejně jako prakticky každé další významné „nekryté“ měny, v průběhu minulého století drasticky poklesla ve vztahu k jeho kupní síle. Vzhledem k tomu, že základní trh se zlatem je v současné době obchodován v amerických dolarech, je pro mezinárodní kupce (zejména vlády nebo velké instituce) levnější vlastnit zlato jako alternativu místo držení dolarů nebo vlastních měn. Pro retailového investora je nyní jasnější pochopit než kdy jindy, že nekryté měny budou i nadále klesat, protože současné vlády tisknou neomezené zásoby peněz ke pokrytí svých dluhů a spirála se ne a ne zastavit.

Zlato je známé jako zajišťovatel inflace. Toto tvrzení do jisté míry vytváří sebe realizující se proroctví – jak se zvyšují inflační očekávání, instituce nakupují zlato a rostoucí spotová cena chrání jejich kupní sílu. Kromě toho se každý rok do globální nabídky přidá pouze přibližně 2500 tun vytěženého zlata, přičemž většina se spotřebuje na výrobu klenotů. Tím dochází jen k malému zvýšení nabídky (podobně jako u Bitcoinů a vzácných historických mincí) a stává se tak další významnou výhodou ve srovnání s masivním tiskem peněz, což pomáhá právě v ochraně před inflací.

Užitečnost vlastnictví fyzického zlata a zlatých mincí je především tedy v oblasti uchování hodnoty s přímou kontrolou a přístup k tomuto hmotnému aktivu. Mnozí věří, že mohou použít své zlato k transakcím během scénáře „soudného“ dne, protože se jedná o jednotný produkt v globálním měřítku, ale toto je asi naivní představa budoucích světů. Nevýhodou je, že zlato je ve větším množství velmi těžké, což ztěžuje jeho skladování nebo přepravu. Na druhou stranu zůstává vysoce likvidní a snadno se v době nouze může směnit na hotovost, proto spíše, než jako instrument vhodný do investičních portfolií se hodí jako pojistka v horších časech.

Bitcoin

Jednoduše řečeno, Bitcoin je decentralizovaný platební systém typu peer-to-peer, který využívá účetní knihu zvanou blockchain. Bitcoin je tak de facto účetní jednotka. Lze jej použít jako prostředek směny za některé zboží a služby, ale neexistuje zatím univerzální přijetí Bitcoinu jako formy platidla. V poslední době získal velkou pozornost v rámci možnosti diverzifikace portfolií, protože cena prudce vzrostla ale i díky větší dostupnosti. Téměř každý může tak vlastnit malý zlomek Bitcoinu díky společnostem provozujících webové platformy jako je například Coinbase (taktéž v nedávné době hojně probíraný titul v mediích díky jeho vstupu na burzu) či dalších směnáren.

Nabídka Bitcoinů je omezena na 21 milionů USD, přičemž v současné době je v oběhu přibližně 18,5 milionů USD. Roční nabídka roste podobně jako u zlata, na rozdíl od měnové a fiskální politiky, která podporuje neomezený růst prostřednictvím tiskařských strojů. Vzhledem k tomu, že cca 78 % cirkulujících Bitcoinů je klasifikováno jako nelikvidní a nemění své majitele, není vysoká pravděpodobnost, že by prodejci zaplavili trh. Jak již bylo řečeno, cena byla historicky nestabilní, protože poptávka se mění a na trh vstupují i konkurenční kryptoměny. Teoreticky by se cena mohla propadnout téměř na nulu, pokud by se poptávka posunula jinam nebo kdyby regulační orgány více uvedly v platnost regulační mechanismy pro tuto alternativu, ačkoli Bitcoin má velkou institucionální trakci a je zde mnoho loajálních investorů a příznivců.

Není již žádným tajemstvím, že cena Bitcoinu má na základě dynamiky nabídky a poptávky neomezenou příležitost růstu. Nyní se tak do akce zapojuje téměř každý. Co mohlo být dříve šokující zprávou je nyní realitou, dokonce i některé z největších univerzitních nadačních fondů v USA v uplynulém roce tiše nakupovaly kryptoměnu prostřednictvím účtů vedených na Coinbase a jiných burzách. Další a další instituce a podnikatelé uzavírají sázky na Bitcoin, přes Elona Maska až po banku Goldman Sachs. Bude zajímavé sledovat, zda si Bitcoiny udrží svůj meteorický vzestup, a proto je nutný obezřetný přístup.

Jako zajištění inflace nemá Bitcoin dlouhou historii, protože byl vytvořen v roce 2009, těsně před růstem trhů, kdy zaznamenáváme v posledním desetiletí nízkou až nulovou inflaci ve vyspělých ekonomikách. I když se nabídka Bitcoinu může nyní zvyšovat tempem konzistentním s inflací, poptávka a následná cenová historie tohoto aktiva byly vždy extrémně volatilní. Na to sázejí i současní kupci, kteří věří, že bez ohledu na jejich vstupní cenu bude výkon Bitcoinu dlouhodobě převyšovat inflaci, a to i přes vysokou volatilitu.

Technologie kolem ukládání, odesílání a přijímání Bitcoinů rychle postupuje. Například peněženku Bitpay lze nyní přidat do Apple Pay a použít tak Bitcoin kdekoli, kde je akceptován tento typ peněžní směny. Jedná se tak o významný posun ve vývoji, existuje více než miliarda aktivních telefonů iPhone a jejich majitelé tak s využitím kryptoměny mohou automaticky vypořádat své transakce a eliminují tak riziko kolísání cen transakcí. Mezi další výhody se tak postupně stává to, že Bitcoin jako platidlo je vždy po ruce a umožňuje okamžitou likviditu a vyšší využití v maloobchodním prodeji.

Který typ ,,mince" je tedy pro Vás ten pravý?

Všechny tři tyto „mince“ charakterizuje omezená nebo pomalu rostoucí nabídka, což je činí velmi atraktivními v době ekonomické nejistoty, protože i relativně malé zvýšení poptávky může posunout ceny výše. V závislosti na různorodosti potřeb každého investora tak existuje mnoho případů, kdy je vlastnictví některého z těchto aktiv užitečné, včetně i malých pozic ve všech třech souběžně.

Někteří naši investoři mají své pozice v portfoliích často doplněny právě historickými mincemi, zlatem či kryptoměnami. Bitcoin je zábavný a lidé spekulují o jeho obrovském vzestupu, zatímco zlaté slitky či mince jsou vysoce likvidní a mají dlouhou historii a chrání před inflací. Často tak tato aktiva najdou uplatnění pro různé potřeby v téměř každém rozumně diverzifikovaném portfoliu.

Mnoho finančních poradců doposud neví, jak přistupovat k těmto typům alternativních aktiv nebo jak je zakomponovat do portfolií svých klientů, a tak často zbytečně je nezahrnují do investičních strategií a klienti tak nemohou těžit z výhod těchto hmotných aktiv a přicházejí o příležitosti v nich ukrytých.

Obezřetný vstup do této oblasti investic ve spolupráci s renomovanými společnostmi či odborníky může obohatit portfolia investorů a přinést další příležitosti. Pokud se chcete dovědět více, či přemýšlíte o rozšíření svého portfolia o další nástroje s důvěrou se na nás obraťte.

Dále se můžete těšit na: Mohou být vhodnou alternativou do portfolií i FKI?


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů